Espeland Fangeleir

Boken om Espeland fangeleir

Bokens forside
Bokens forside
Bokens bakside
Bokens bakside

Helter, svikere og mordere (2011), skrevet av tidligere redaktør i Bergens Tidende, Kjartan Rødland og historiker Michael Stokke, er resultat av et omfattende kildearbeid.

Boken omhandler de fire historiske epokene som leiren har gjennomgått. Del 1 tar for seg tiden da anlegget var fangeleir for motstandsfolk fra 1943 til 1945. Del 2 dekker tiden da leiren internerte landssvikerne. Del 3 omhandler årene videre frem til 1952 da tyske krigsforbrytere med langtidsdommer var samlet i Espeland leir. Del 4 dekker tidsrommet fra 1952 og frem til bokens utgivelse, mens Sivilforsvaret fremdeles hadde ansvaret for leiren. 243 sider.

Boken kan kjøpes direkte fra stiftelsen.

Prisen er kr. 299,- pluss frakt.

 

Kontakt:

Mail: fangeleir@gmail.com

Tlf.: 90 12 16 76

 

 

   


Get Adobe Reader

Read file
 Klikk på lenken for en smaksprøve på boken