Espeland Fangeleir

Leirens historie

Adolf Hitler hilser medlemmer av den tyske riksdagen før en tale i Kroll-operaen i Berlin 4. oktober 1939. AP. Gjengitt med tillatelse.

Vi lager ikke historie. Vi er laget av historie.

Martin Luther King Jr.

 

Vår felles historie er kompleks og har mange begynnelser. Én av dem ligger i menneskesinnets mørkeste strata, i en forvridd logikk der vi vil brenne bøker og ender opp med å brenne mennesker. Vi har sett det. Vi har sett kraften i fanatismen, når sannheten får uniform og rangdistinksjoner. Gjennom levd historie kan vi forholde oss til dette. Slik kan historien også bli et enormt og virksomt drama i vår egen psyke.

 

Fortellingen om Espeland fangeleir kan nettopp handle om våre egne indre krefter. Leiren hadde sitt opphav i en brutalitet som kanskje ligger gjemt i hver og én av oss. Vi må i så fall kaste lys på det, forstå og ta stilling. Bare gjennom slik kunnskap, og gjennom deltakelse og meningsutveksling, kan vi bygge gode samfunn. Slik blir dét som hendte i Espeland fangeleir et viktig verktøy for oss alle, særlig for våre yngre generasjoner.

 

I alle fall er det dét vi håper på.