Espeland Fangeleir

Utvalgte gjenstander

 

 Original celledør fra Bergen kretsfengsel. Kretsfengselet, Gestapo-hovedkvarteret i Veiten og Espeland fangeleir utgjorde en organisatorisk enhet for fangebehandling i Bergensområdet i andre halvdel av krigen.
 Original celledør fra Bergen kretsfengsel. Kretsfengselet, Gestapo-hovedkvarteret i Veiten og Espeland fangeleir utgjorde en organisatorisk enhet for fangebehandling i Bergensområdet i andre halvdel av krigen.
 Sovjetisk uniformsbukse. Gave fra Tommy Berglund april 2019.
Hans bestefar, Martin Søreide, kjøpte buksen etter krigen, antakelig på auksjon, og mente den skal ha tilhørt en russisk fange i Espeland fangeleir. Buksen hører til en type vinteruniform kalt 'fufaika'.
 Sovjetisk uniformsbukse. Gave fra Tommy Berglund april 2019. Hans bestefar, Martin Søreide, kjøpte buksen etter krigen, antakelig på auksjon, og mente den skal ha tilhørt en russisk fange i Espeland fangeleir. Buksen hører til en type vinteruniform kalt 'fufaika'.
 Fangearbeider av kunstneren Olav Johnsen, fange nr. 477. Gave fra hans datter, Marina Johnsen, januar 2019.
 Fangearbeider av kunstneren Olav Johnsen, fange nr. 477. Gave fra hans datter, Marina Johnsen, januar 2019.
 Piggtråd fra 2. verdenskrig. Stiftelsen har samlet inn en mengde ruller med gammel, ubrukt piggtråd, til bruk for rekonstruksjoner og museumsformål.
 Piggtråd fra 2. verdenskrig. Stiftelsen har samlet inn en mengde ruller med gammel, ubrukt piggtråd, til bruk for rekonstruksjoner og museumsformål.
 Tysk kikkert m/hakekors fra 2. verdenskrig. Gave fra Elna-Nini von Erpecom Dahl august 2016. Kikkerten ble funnet i en frakteskøyte av hennes far, Hjalmar Berle Dahl etter krigen. Dahl deltok forøvrig i kampene på Voss.
 Tysk kikkert m/hakekors fra 2. verdenskrig. Gave fra Elna-Nini von Erpecom Dahl august 2016. Kikkerten ble funnet i en frakteskøyte av hennes far, Hjalmar Berle Dahl etter krigen. Dahl deltok forøvrig i kampene på Voss.
 Fangedrakt. Tilhørte Nancy Landaas, fangenr. 1471. Gave fra familien Landaas 2013. Uniformene var opprinnelig fra et overskuddslager etter 1. verdenskrig.
 Fangedrakt. Tilhørte Nancy Landaas, fangenr. 1471. Gave fra familien Landaas 2013. Uniformene var opprinnelig fra et overskuddslager etter 1. verdenskrig.
 Askebeger, fangearbeid.
 Askebeger, fangearbeid. "Espeland" 1943. Legg merke til riksløven. Gave fra Halvor Olsen, Askøy, kjøpt på nettauksjon i oktober 2016.
 Nils Nygaard. Dagbok 1943-1945 (faksimile). Gave fra familien Nygaard i 2016, men på stiftelsens oppfordring gitt videre til Bergen byarkiv. Nygaard var politimann og satt fengslet på Ulven, Espeland, Grini og i Tyskland. Kom hjem med De hvite bussene. Deltok også i rettsoppgjøret.
 Nils Nygaard. Dagbok 1943-1945 (faksimile). Gave fra familien Nygaard i 2016, men på stiftelsens oppfordring gitt videre til Bergen byarkiv. Nygaard var politimann og satt fengslet på Ulven, Espeland, Grini og i Tyskland. Kom hjem med De hvite bussene. Deltok også i rettsoppgjøret.
 Fascismen antar alltid nye kjennetegn. Her vises SS-soldatenes rangdistinksjoner, med en dukke i SS-uniform i forgrunnen.
 Fascismen antar alltid nye kjennetegn. Her vises SS-soldatenes rangdistinksjoner, med en dukke i SS-uniform i forgrunnen.
 Original celledør fra
 Original celledør fra "Lenken".