Espeland Fangeleir

ET ENESTÅENDE MINNESTED

 (C) Steinar Karlsen
(C) Steinar Karlsen

Espeland fangeleir er internasjonalt én av de best bevarte tyske fangeleirene fra 2. verdenskrig i sitt slag! Av de omkring 630 fangeleirene i Norge under krigsårene står kun Espeland fangeleir tilbake som et helhetlig anlegg. Fengselet ble bygget som transittleir for okkupasjonsmaktens motstandere, i tillegg til å avlaste Bergen kretsfengsel og for soning av kortere dommer.

Etter krigen ble norske landssvikere internert her, og fra 1948 til 1952 sonet samtlige gjenværende tyske krigsforbrytere i Norge i straffeanstalten. I 1952 ble leiren overtatt av Sivilforsvaret og ble del av "den kalde krigen". Anlegget ble fredet i november 2014, og i januar 2015 overdro Stortinget eierskapet til Stiftelsen Espeland fangeleir.

Stiftelsen arbeider for å utvikle sitt formidlingsarbeid. Det er et langsiktig mål å etablere et nasjonalt kompetanse- og forskningssenter i leiren med fokus på skolenes undervisning knyttet til menneskeverdet, menneskerettigheter, demokrati og aktive medborgerskap. Slik skal leiren fylles med en sammenhengende virksomhet som står i forhold til dens historiske betydning.


Undervisning i Espeland fangeleir

Vi har mange skoler på besøk. Våre undervisningsopplegg setter opp en engasjerende bakgrunn for å diskutere menneskeverd, menneskerettigheter, demokrati og medborgerskap.


Les mer

Boken om Espeland fangeleir

Boken "Helter, svikere og mordere", av Michael Stokke og Kjartan Rødland (2011), tar for seg de 4 epokene som leiren har gjennomgått fra 1942 til i dag. Den kan kjøpes i leiren, eller ta kontakt og få boken tilsendt.


Les mer

Venneforeningen - en ressurs for oss alle

Foreningen har nå over 200 medlemmer med felles interesse i å bevare leiren, og formidle viktig lærdom fra historien. Omkring 30 av medlemmene, i all hovedsak pensjonister, er særlig aktive i "dugnadsgjengen".


Les mer
Vil du være formidler hos oss?

TA KONTAKT!

Les mer
SØNDAGSÅPEN UTSTILLING

Den historiske utstillingen er åpen for publikum på søndager fra kl. 12:00 til 15:00. Forøvrig kan leiren åpnes for grupper etter avtale.

Les mer
Video fra 8. mai markeringen

Her kan du se talene som ble holdt i anledning 75-års markeringen av 8. mai i Espeland fangeleir.

Les mer
Virtuell omvisning i leiren med Ole Johan Hauge Les mer
Sjekk ut filmklubben vår! Les mer
Den 27. januar 2020 markerer vi Holocaustdagen.

På tradisjonelt vis markerer vi denne viktige dagen med et foredrag, musikkinnslag og gløgg. Alt gratis.

Les mer
Stiftelsen Espeland fangeleir tilbyr masterstipender Les mer
Vi trenger flere frivillige Venneforeningen trenger flere frivillige, men vi har også sett at mange trenger venneforeningen. Det er vanskelig for de fleste i "dugnadsgjengen" å holde seg vekke en eneste fast mandag og gå glipp av en god historie eller kaffekoppen i godt lag. Vi trenger også flere guider, og støtte til andre oppgaver, f.eks. ulike typer arkivarbeid. Det er viktig å finne oppgaver man trives med, og man stiller naturligvis bare opp når det passer. Les mer