Espeland Fangeleir

Espeland fangeleir - et unikt minnesmerke

Espeland fangeleir er internasjonalt ett av de best bevarte tyske fangeleirene fra 2. verdenskrig i sitt slag! Av de omkring 470 fangeleirene i Norge under krigsårene står bare Espeland fangeleir tilbake som et helhetlig anlegg. Leiren fungerte først som transittleir for okkupasjonsmaktens motstandere. Etter krigen ble norske landsvikere internert her, og fra 1948 til 1952 satt samtlige tyske krigsforbrytere i Norge med langtidsdommer fengslet i dette anlegget. Fra 1952 ble Espeland fangleir overtatt av Sivilforsvaret og ble del av "den kalde krigen". I november 2014 ble anlegget fredet, og i januar 2015 overdro Stortinget eierskapet til Stiftelsen Espeland fangeleir. Stiftelsen arbeider for å utvikle museumsdriften, og ønsker å etablere et nasjonalt kompetanse- og formidlingssenter i leiren med fokus på skolenes undervisningen knyttet til menneskeverdet, menneskerettigheter, demokrati og aktive medborgerskap.


Les mer...

Undervisning i Espeland fangeleir

Undervisning i Espeland fangeleir

Vi har mange skoler på besøk. Her har vi 9. trinn fra Austevoll ungdomsskole. Våre undervisningsopplegg setter opp en gripende bakgrunn for å diskutere menneskeverd, menneskerettigheter, demokrati og medborgerskap.


Les mer...

Boken om Espeland fangeleir

Boken om Espeland fangeleir
Boken om Espeland fangeleir

Boken "Helter, svikere og mordere", av Michael Stokke og Kjartan Rødland (2011), tar for seg de 4 epokene som leiren har gjennomgått fra 1942 til i dag. Den kan kjøpes i leiren, eller ta kontakt og få boken tilsendt.


Les mer...

Venneforeningen: En ressurs for leiren og oss alle

Venneforeningen: En ressurs for leiren og oss alle

"Dugnadsgjengen" hadde strålende vær da Brakke 3 ble malt.


Les mer...

Takk til våre sponsorer


HJEMMESIDEN ER UNDER OMBYGGING. Vår hjemmeside er pga. ombygging ganske rotete og ufullstendig inntil videre. Vi beklager. Les mer...
Bergen Shantykor
Bergen Shantykor 21. okober 2018, kl. 18:00 blir det stemning i leiren. Bergen Shantykor tar oss med på seilas. Les mer...
Foredrag ved Elisabeth Ivarsflaten
Foredrag ved Elisabeth Ivarsflaten
Foredrag ved Elisabeth Ivarsflaten "Høyreekstremisme da og nå". Søndag 16. september 2018, kl. 18:00. Les mer...
Frigjøringsdagen 8. mai 2018
Frigjøringsdagen 8. mai 2018 Stiftelsen Espeland Fageleir og Espeland fangeleirs venneforening inviterer til markering av frigjøringsdagen 8. mai 1945. Oppmøte på Espeland stasjon kl. 12:50. Les mer...
Vi trenger flere frivillige Venneforeningen trenger flere frivillige, men vi har også sett at mange trenger venneforeningen. Det er vanskelig for de fleste i "dugnadsgjengen" å holde seg vekke en eneste fast mandag og gå glipp av en god historie eller kaffekoppen i godt lag. Vi trenger også flere guider, og støtte til andre oppgaver, f.eks. ulike typer arkivarbeid. Det er viktig å finne oppgaver man trives med, og man stiller naturligvis bare opp når det passer. Les mer...
BA skriver om leiren og oppsetting av gjerde
BA skriver om leiren og oppsetting av gjerde
BA skriver om leiren og oppsetting av gjerde Den 7. og 8. juli 2016 skrev BA om leiren på side 3 og på lederplass. Vi setter pris på dette og håper at oppmerksomheten gir flere besøkende og penger i kassen. Stiftelsen trenger det. Les mer...
Bevaring av fangeleiren
Bevaring av fangeleiren Vi har skrevet om stormen i nyttårshelga og deretter kom frosten og gjorde ytterligere skade. Stiftelsen har en formidabel jobb med å rette opp skadene. Til dette trenger vi midler. Det er mange måter å støtte oss på. Du kan gå inn på venneforeningens sider og bli medlem eller vi kan ta i mot et bidrag. Hvert tilskudd, stort eller lite, mottas med takknemlighet. Vår bankkonto for donasjon er: 3630 71 55693 Les mer...