Espeland Fangeleir

ET UNIKT MINNESMERKE

ET UNIKT MINNESMERKE
ET UNIKT MINNESMERKE

Espeland fangeleir er internasjonalt én av de best bevarte tyske fangeleirene fra 2. verdenskrig i sitt slag! Av de omkring 470 fangeleirene i Norge under krigsårene står kun Espeland fangeleir tilbake som et helhetlig anlegg. Fengselet ble bygget som transittleir for okkupasjonsmaktens motstandere. Etter krigen ble norske landssvikere internert her, og fra 1948 til 1952 sonet samtlige gjenværende tyske krigsforbrytere i Norge i straffeanstalten. I 1952 ble leiren overtatt av Sivilforsvaret og ble del av "den kalde krigen". Anlegget ble fredet i november 2014, og i januar 2015 overdro Stortinget eierskapet til Stiftelsen Espeland fangeleir. Stiftelsen arbeider for å utvikle museumsdriften, og ønsker å etablere et nasjonalt kompetanse- og formidlingssenter i leiren med fokus på skolenes undervisning knyttet til menneskeverdet, menneskerettigheter, demokrati og aktive medborgerskap. Slik skal leiren fylles med en sammenhengende virksomhet som står i forhold til dens historiske betydning.


Les mer...

Undervisning i Espeland fangeleir

Undervisning i Espeland fangeleir
Undervisning i Espeland fangeleir

Vi har mange skoler på besøk. Våre undervisningsopplegg setter opp en engasjerende bakgrunn for å diskutere menneskeverd, menneskerettigheter, demokrati og medborgerskap.


Les mer...

Boken om Espeland fangeleir

Boken om Espeland fangeleir
Boken om Espeland fangeleir

Boken "Helter, svikere og mordere", av Michael Stokke og Kjartan Rødland (2011), tar for seg de 4 epokene som leiren har gjennomgått fra 1942 til i dag. Den kan kjøpes i leiren, eller ta kontakt og få boken tilsendt.


Les mer...

Venneforeningen - en ressurs for oss alle

Venneforeningen - en ressurs for oss alle
Venneforeningen - en ressurs for oss alle

Foreningen har nå over 200 medlemmer med felles interesse i å bevare leiren, og formidle viktig lærdom fra historien. Omkring 30 av medlemmene, i all hovedsak pensjonister, er særlig aktive i "dugnadsgjengen".


Les mer...

Takk til våre sponsorer


HJEMMESIDEN OMBYGGES Vår hjemmeside er pga. ombygging noe mangelfull inntil videre. Vi beklager. Les mer...
Foredrag og filmvisning ved Nina Grünfeld Foto: Gründerfilm / Pressefoto
Foredrag og filmvisning ved Nina Grünfeld Holocaustdagen søndag 27. januar 2019, kl. 18:00 - 20:00. Filmskaperen forteller om sitt arbeid, og viser deretter filmen "Ninas Barn" om det jødiske barnehjemmet i Oslo under andre verdenskrig og flukten til Sverige. Les mer...
Konsert med Bergen Shantykor
Konsert med Bergen Shantykor Søndag 21. okober 2018, kl. 18:00, blir det stemning i leiren. Bergen Shantykor tar oss med på seilas. Les mer...
Foredrag ved Elisabeth Ivarsflaten
Foredrag ved Elisabeth Ivarsflaten
Foredrag ved Elisabeth Ivarsflaten "Høyreekstremisme da og nå". Søndag 16. september 2018, kl. 18:00. Les mer...
Frigjøringsdagen 8. mai 2018
Frigjøringsdagen 8. mai 2018 Stiftelsen Espeland Fageleir og Espeland fangeleirs venneforening inviterer til markering av frigjøringsdagen 8. mai 1945. Oppmøte på Espeland stasjon kl. 12:50. Les mer...
Vi trenger flere frivillige Venneforeningen trenger flere frivillige, men vi har også sett at mange trenger venneforeningen. Det er vanskelig for de fleste i "dugnadsgjengen" å holde seg vekke en eneste fast mandag og gå glipp av en god historie eller kaffekoppen i godt lag. Vi trenger også flere guider, og støtte til andre oppgaver, f.eks. ulike typer arkivarbeid. Det er viktig å finne oppgaver man trives med, og man stiller naturligvis bare opp når det passer. Les mer...