Espeland Fangeleir

Vi lager en helt ny hjemmeside.

Fra 2020 inngikk Gestapomuseet i Stiftelsen Espeland fangeleir som da fikk et nytt, midlertidig navn, Stiftelsen Espeland fangeleir og Gestapohuset i Veiten. På denne bakgrunnen skal det lages en helt ny hjemmeside for stiftelsen. Foreløpig vil vi beholde siden for Stiftelsen Espeland fangeleir, og Gestapomuseet vil inntil videre ha sin hjemmeside i regi av Gestapomuseets forening (http://www.gestapomuseet.no/norsk/). Stiftelsens nye navn er nå Lenken (Stiftelsen Lenken. Gestapohuset og Espeland fangeleir).


ET ENESTÅENDE MINNESTED

 (C) Steinar Karlsen
(C) Steinar Karlsen

Espeland fangeleir er internasjonalt én av de best bevarte tyske fangeleirene fra 2. verdenskrig i sitt slag! Av de omkring 620 fangeleirene i Norge under krigsårene står kun Espeland fangeleir tilbake som et helhetlig anlegg. Fengselet ble bygget som transittleir for okkupasjonsmaktens motstandere, i tillegg til å avlaste Bergen kretsfengsel og for soning av kortere dommer.

Etter krigen ble norske landssvikere internert i leiren. Fra 1948 til 1952 sonet de gjenværende tyske krigsforbrytere i Norge, med ett unntak, i straffeanstalten. I 1952 ble leiren overtatt av Sivilforsvaret og ble del av "den kalde krigen". Anlegget ble fredet i november 2014, og i januar 2015 overdro Stortinget eierskapet til Stiftelsen Espeland fangeleir.

Stiftelsen arbeider for å utvikle sitt formidlingsarbeid. Det er et langsiktig mål å etablere et nasjonalt kompetanse- og forskningssenter i leiren med fokus på skolenes undervisning knyttet til menneskeverdet, menneskerettigheter, demokrati og aktive medborgerskap. Slik skal leiren fylles med en sammenhengende virksomhet som står i forhold til dens historiske betydning.


Undervisning i Espeland fangeleir

Vi har mange skoler på besøk. Våre undervisningsopplegg setter opp en engasjerende bakgrunn for å diskutere menneskeverd, menneskerettigheter, demokrati og medborgerskap.


Les mer

Boken om Espeland fangeleir

Boken "Helter, svikere og mordere", av Michael Stokke og Kjartan Rødland (2011), tar for seg de 4 epokene som leiren har gjennomgått fra 1942 til i dag. Den kan kjøpes i leiren, eller ta kontakt og få boken tilsendt.


Les mer

Venneforeningen - en ressurs for oss alle

Foreningen har nå over 200 medlemmer med felles interesse i å bevare leiren, og formidle viktig lærdom fra historien. Omkring 30 av medlemmene, i all hovedsak pensjonister, er særlig aktive i "dugnadsgjengen".


Les mer
ÅPNINGSTIDER:

Espeland fangeleir er åpen søndager kl. 12:00-15:00 med guider.

Leiren er stengt søndag 05.06, men åpen mandag 06.06.

Gestapomuseet er åpent mandager kl. 10:00-16:00.

VELKOMMEN!

Les mer
Vil du være formidler hos oss?

TA KONTAKT!

Les mer
Frigjøringsdagen 8. mai

Tradisjonen tro markerer stiftelsen 8. mai i Espeland fangeleir med et flott program. VELKOMMEN!

Les mer
Videoer om håp i advent

Se våre små videoer som tenner håp i mørketiden.

Les mer
Virtuell omvisning i leiren med Ole Johan Hauge Les mer
Stiftelsen Espeland fangeleir tilbyr masterstipender Les mer
SKATTEFRADRAG FOR GAVER

Vår stiftelse er med i Skatteetatens liste over godkjente organisasjoner som gir pengegivere skattefritak for gaver til oss.

Les mer
Vi trenger flere frivillige Venneforeningen trenger flere frivillige, men vi har også sett at mange trenger venneforeningen. Det er vanskelig for de fleste i "dugnadsgjengen" å holde seg vekke en eneste fast mandag og gå glipp av en god historie eller kaffekoppen i godt lag. Vi trenger også flere guider, og støtte til andre oppgaver, f.eks. ulike typer arkivarbeid. Det er viktig å finne oppgaver man trives med, og man stiller naturligvis bare opp når det passer. Les mer