Espeland Fangeleir

ET ENESTÅENDE MINNESMERKE

 (C) Steinar Karlsen
(C) Steinar Karlsen

Espeland fangeleir er internasjonalt én av de best bevarte tyske fangeleirene fra 2. verdenskrig i sitt slag! Av de omkring 630 fangeleirene i Norge under krigsårene står kun Espeland fangeleir tilbake som et helhetlig anlegg. Fengselet ble bygget som transittleir for okkupasjonsmaktens motstandere, i tillegg til å avlaste Bergen kretsfengsel og for soning av kortere dommer.

Etter krigen ble norske landssvikere internert her, og fra 1948 til 1952 sonet samtlige gjenværende tyske krigsforbrytere i Norge i straffeanstalten. I 1952 ble leiren overtatt av Sivilforsvaret og ble del av "den kalde krigen". Anlegget ble fredet i november 2014, og i januar 2015 overdro Stortinget eierskapet til Stiftelsen Espeland fangeleir.

Stiftelsen arbeider for å utvikle sitt formidlingsarbeid. Det er et langsiktig mål å etablere et nasjonalt kompetanse- og forskningssenter i leiren med fokus på skolenes undervisning knyttet til menneskeverdet, menneskerettigheter, demokrati og aktive medborgerskap. Slik skal leiren fylles med en sammenhengende virksomhet som kan stå i forhold til dens historiske betydning.


Les mer

Undervisning i Espeland fangeleir

Vi har mange skoler på besøk. Våre undervisningsopplegg setter opp en engasjerende bakgrunn for å diskutere menneskeverd, menneskerettigheter, demokrati og medborgerskap.


Les mer

Boken om Espeland fangeleir

Boken "Helter, svikere og mordere", av Michael Stokke og Kjartan Rødland (2011), tar for seg de 4 epokene som leiren har gjennomgått fra 1942 til i dag. Den kan kjøpes i leiren, eller ta kontakt og få boken tilsendt.


Les mer

Venneforeningen - en ressurs for oss alle

Foreningen har nå over 200 medlemmer med felles interesse i å bevare leiren, og formidle viktig lærdom fra historien. Omkring 30 av medlemmene, i all hovedsak pensjonister, er særlig aktive i "dugnadsgjengen".


Les mer
SØNDAGSÅPEN UTSTILLING STENGT

Selv om den historiske utstillingen nå er stengt på søndager, er det fremdeles mulig for grupper å avtale besøk hos oss.

Les mer
Frida Sofies husorkester

Konserten "The Berre Beatles" kl. 18:00, 17. november 2019

Les mer
Stiftelsen Espeland fangeleir tildeles Bergen kommunes kulturvernpris for 2019! Les mer
Stiftelsen Espeland fangeleir tilbyr masterstipender Les mer
"Aktiv i Arna" 2. juni 2019 Velkommen til familiedagen i Espeland fangeleir søndag 2. juni, kl. 12:30 til 17:00. Les mer
Kunstutstilling i Fjøset Under Kulturdagane i Arna 4.-12. mai 2019, vises kunstutstillingen "Arr" i Espeland fangeleir. Les mer
Konsert med Sigrid Moldestad trio Lørdag 4. mai 2019, kl.19:30 i Kvinnebrakken. Les mer
 Foto: Gründerfilm / Pressefoto
Foredrag og filmvisning ved Nina Grünfeld Holocaustdagen søndag 27. januar 2019, kl. 18:00 - 20:00. Filmskaperen forteller om sitt arbeid, og viser deretter filmen "Ninas Barn" om det jødiske barnehjemmet i Oslo under andre verdenskrig og flukten til Sverige. Les mer
Vi trenger flere frivillige Venneforeningen trenger flere frivillige, men vi har også sett at mange trenger venneforeningen. Det er vanskelig for de fleste i "dugnadsgjengen" å holde seg vekke en eneste fast mandag og gå glipp av en god historie eller kaffekoppen i godt lag. Vi trenger også flere guider, og støtte til andre oppgaver, f.eks. ulike typer arkivarbeid. Det er viktig å finne oppgaver man trives med, og man stiller naturligvis bare opp når det passer. Les mer