Espeland Fangeleir

Takk til våre sponsorer


Dugnadsgjengen trenger frivillige

Kaffepause i solen

Venneforeningen møtes hver mandag fra kl 1000 til 1400.

I løpet av kort tid har venneforeningen utrettet utrolig mye. I Lenken er det satt inn vinduer og ryddet. Brakke 3 og Lenken er malt utvendig. Rundt fjøset er det gravd drensgrøfter slik at huset nå er tørt og fint .Rundt alle brakkene er det ryddet trær og plenene er klippet.

Sven Arne sier at han gruet seg til å bli pensjonist og første tiden var tung. Så begynte han i leiren. Nå sprudler han og har alltid en god historie på lager. Hen er en av oss som ikke kan unnvære mandagen i leiren. Kanskje du også kan ha gleden av å delta i vennegjengen.


Vi ønsker velkommen medlemmer som har lyst og vilje til å ta et tak. Vi lover at det vil være hyggelig, og også gi utbytte til den enkelte. Når vi har kaffestunder, fortelles mange gode historier og latteren sitter løst. Kontakt Sveinung på telefon 910 09 028 eller Tor på telefon 951 11 766