Espeland Fangeleir

Takk til våre sponsorer


Bevaring av Espeland fangeleir

Vi har alle sett de gamle lyskuplene i taket. Ved første øyekast ser dette bildet ut til å være en av de men se godt etter. Denne er av solid is. Glasset ligger på gulvet i brakke 2 i Espeland fangeleir

Ett år er gått siden Stiftelsen overtok hele fangeleiren vederlagsfritt. Fra staten fulgte det i utgangspunktet ingen midler. Anlegget er kostbart å drive og må oppgraderes for over 30 mill kr. Stiftelsen har naturligvis hele tiden vært klar disse utfordringene, men noen måtte ta ansvaret for dette unike minnesmerket.

Stiftelsen får driftstilskudd fra Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune. Dette dekker knapt våre faste utgifter. Takket være en aktiv dugnadsgjeng makter vi å drive leiren, og kan holde åpent museum hver søndag gjennom våren og høsten.

Med ekstraordinære kostnader, imidlertid, vil vi være i vanskeligheter.

Vi har skrevet om stormen i nyttårshelga og deretter kom frosten og gjorde ytterligere skade. Stiftelsen har en formidabel jobb med å rette opp skadene. Til dette trenger vi midler.

Det er mange måter å støtte oss på. Du kan gå inn på venneforeningens sider og bli medlem eller vi kan ta i mot et bidrag.

Hvert tilskudd, stort eller lite, mottas med takknemlighet.

Vår bankkonto for donasjon er: 3630 71 55693

På forhånd hjertelig takk!