Espeland Fangeleir

Undervisning i Espeland fangeleir

Stiftelsen tilbyr undervisning for skoleklasser. Vi får svært gode tilbakemeldingerundervisningen er engasjerende og relevant. Imidlertid arbeider vi for å bli stadig bedre, og samarbeider gjerne med skolene. De fleste alle våre formidlere har skolefaglig bakgrunn.

 

De fleste klassene som besøker oss er på 9. trinn, men også yngre og eldre elever har stort utbytte av våre tilpassede undervisningsopplegg.

 

Undervisningen er gratis for alle kommunale skoler i Bergen og fylkeskommunale skoler i Hordaland, og bør helst bestilles i god tid.

 

Vennligst ta kontakt:

Mobil: 90 69 40 06

Mail: anlange05@gmail.com

 

Vårt etos knyttet til undervisningen synes vi kommer fint til uttrykk i et sangvers av Laila Andersen:

 

Espeland, ditt navn må aldri, aldri glemmes.

Vi skal lære av den ondskap du har sett.

Lær oss passe på at fred og frihet fremmes.

Ikke la oss skusle bort vår odelsrett.

Lær oss gå den vei der godhet alltid vinner,

og snu ryggen til all menneskeforakt.

Lær oss lete helt til sannheten vi finner.

Lær oss bruke nestekjærlighetens makt.

 

For hele sangen, trykk her.