Espeland Fangeleir

Takk til våre sponsorer


Om stiftelsen Espeland Fangeleir

vignett

Stiftelsen har som formål å rekonstruere og bevare deler av den gamle fangeleir for således å bevare for etterslekten minnet om nordmenn som ga sitt liv og sin helse i frihetskampen i årene 1940 – 1945.

Stiftelsen skal arbeide for å bygge opp et levende museum og kompetansesenter i leiren knyttet til fangebehandling og fredsarbeid.

Stiftelsen kan så langt plass og formålssammenheng tillater det også gi plass for andre etater eller organisasjoner som er relatert til motstandskamp, fangebehandling og fredsarbeid.