Espeland Fangeleir

Takk til våre sponsorer


Espeland fangeleir venneforening

Espeland fangeleir venneforening ble opprettet i 2011, og teller idag over 200 medlemmer. Foreningen har et styre på 5 medlemmer og formålet er å hjelpe stiftelsen med driften av leiren.

 

Venneforenigen har ikke minst en aktiv dugnadsgjeng på 25-30 medlemmer som som bidrar aktivt til forfallende arrbeid av alle slag. Medlemmene bistår også med å holde leiren åpen for besøkende hver søndag fra mars til juni og august til november.

 

Det er dugnad hver mandag fra 10:00-14:00, og venneforeningen tar gjerne i mot flere medlemmer som ønsker å hjelpe til. 

 

Du kan ta kontakt på mail 2011efv@gmail.com eller på telefon til medlemmer i styret (se nedenfor).

 

For mer om venneforeningen, se hovedmenyen.

 

   

Styret i venneforeningen

Posisjon  Navn  E-post  Telefon 
Styreleder   Reidar Trefall   le-tref@online.no   90623170  
Nestleder   Tore Isager   t-isager@online.no   48261864  
Medlem   Ivar Kalland   ikalland@online.no   48119337  
Medlem   Harald Lavik   post@fjellknekk.no   90139861  
Medlem   Aud Halland Drangsholt   ak-drang@online.no   97001569  
Varamedlem   Tor Rogne Iversen   tor.riversen@gmail.com   95111766  
Varamedlem   Øyvind Brusdal   oyvind.brusdal@gmail.com   93235341