Espeland Fangeleir

Takk til våre sponsorer


Stiftelsen Espeland fangeleir

Minnestøtten i Espeland fangeleir:
Minnestøtten i Espeland fangeleir: "Til minne om fangar som var her 1942-1945 i striden for fridom og fred."

Stiftelsen Espeland fangeleir har daglig leder i 50 % stilling. Styret består av 7 medlemmer, i tillegg til to varamedlemmer. Stiftelsen har et råd med 9 medlemmer. I tillegg har stiftelsen en svært aktiv venneforening som står for omvisninger og forefallende arbeid i leiren.

Stiftelsen Espeland fangeleir ble etablert i 2000. Espeland fangeleir ble fredet i november 2014, og hele anlegget kom i stiftelsens eie i januar 2015.

 

Vår formålsparagraf lyder slik:

 

"Stiftelsen har som formål å rekonstruere og bevare den gamle fangeleir for således å bevare for etterslekten minnet om nordmenn som ga sitt liv og sin helse i frihetskampen i årene 1940–1945.

 

Stiftelsen kan så langt plass og formålssammenheng tillater det også gi plass for andre etater eller organisasjoner som er relatert til motstandskampen 1940 – 1945.

 

Stiftelsen skal arbeide for å bygge opp et levende museum og kompetansesenter i leiren knyttet til fangebehandling og fredsarbeid.

 

Stiftelsen kan så langt plass og formålssammenheng tillater det også gi plass for andre etater eller organisasjoner som er relatert til motstandskamp, fangebehandling og fredsarbeid."

 

 

Foruten å bevare anlegget for fremtidige generasjoner, og utvikle og profesjonalisere vårt museum, arbeider stiftelsen for å bygge opp et nasjonalt kompetanse- og formidlingsenter for sikringen av menneskeverdet, menneskerettigheter, demokratiske verdier og aktive medborgerskap.

   

Ansatte

Stilling  Navn  Mail  Mobil 
Daglig leder   Tor Dishington Johansen   fangeleir@gmail.com   90121676  
Styret

Posisjon  Navn  Mail  Mobil 
Styreleder   Ole Johan Hauge   olejohanhauge@gmail.com   45872399  
Nestleder   Ove Skjoldal   oskjolda@online.no   90015560  
Medlem   Torgeir Skorgen   skorgen@uib.no   99642606  
Medlem   Marita Nygård-Wahl   marnyg8@hotmail.com   95483772  
Medlem   Gjermund Hagesæter   ghagesaeter@gmail.com   93420679  
Medlem   Bodil Friele   bodilfri@broadpark.no   91194211  
Medlem   Sindre Titlestad Westgård   sindre@tidsreiser.no   91800565  
Varamedlem   Elin Strand   strand.elin87@gmail.com   90582018  
Varamedlem   Per Kristian Sebak   Per.Sebak@sjofartsmuseum.no   90839802  
Rådet

Posisjon  Navn  Mail  Mobil 
Leder   Arne Buanes   arne.buanes@bkkfiber.no   91561870