Espeland Fangeleir

Stiftelsen Espeland fangeleir

Erling Mjelde var den førende kraften bak redningsaksjonen for Espeland fangeleir fra 1997, og sto sentralt i etableringen av Stiftelsen Espeland fangeleir i 2000.
Erling Mjelde var den førende kraften bak redningsaksjonen for Espeland fangeleir fra 1997, og sto sentralt i etableringen av Stiftelsen Espeland fangeleir i 2000.
Minnestøtten i Espeland fangeleir, reist i 2005:
Minnestøtten i Espeland fangeleir, reist i 2005: "Til minne om fangar som var her 1942-1945 i striden for fridom og fred."

Hordaland fjernhjelpleir ble formelt nedlagt av Sivilforsvaret i 1994, og sto tom og ubrukt i 1997. I juni samme år ble anlegget lagt ut for salg. Arbeidet for å stoppe salget av Espeland fangeleir ble umiddelbart igangsatt av en liten gruppe privatpersoner, med bydelslederen i Arna, Erling Mjelde (Ap), i spissen. Etter spørsmål fra stortingsrepresentant Rita Tveiten (Ap) et halvt år senere, ga daværende kulturminister, Anne Enger Lahnstein (Sp), uttrykk for at leiren måtte bevares. Salget ble deretter stoppet.

 

Stiftelsen Espeland fangeleir ble dannet i 2000, i samarbeid med Hordaland sivilforsvarsforening. Stiftelsens første styreleder var Sverre Erlandsen, mens Erling Mjelde satt som leder fra 2005–2018. Leirens historiske verdi ble tydeliggjort gjennom 2000-tallet, og Riksantikvaren satte krav til salget av den. Flere planer for bruk av anlegget for ulike etater ble foreslått i de påfølgende årene. Til støtte for stiftelsen ble Espeland fangeleir venneforening dannet i 2011, og ga uvurderlig hjelp med omvisninger, forefallende arbeid og annet i leiren.

 

Stiftelsen fikk tidlig disponere noen av brakkene til museums- og undervisningsformål, og fremsto over tid som den rette forvalteren av anlegget. I november 2014 ble leiren fredet, og i januar 2015 overtok stiftelsen offisielt eierskapet fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Et anlegg som gjennom mange tiår hadde virket med krig, konflikt og kriser som bakgrunn skulle nå innta en ny og viktig beredskapsrolle gjennom å holde frem verdien av menneskeverdet.

 

Vår formålsparagraf lyder slik:

 

"Stiftelsen har som formål å rekonstruere og bevare den gamle fangeleiren for således å bevare for etterslekten minnet om nordmenn som ga sitt liv og sin helse i frihetskampen i årene 1940–1945.

 

Stiftelsen kan så langt plass og formålssammenheng tillater det også gi plass for andre etater eller organisasjoner som er relatert til motstandskampen 1940–1945.

 

Stiftelsen skal arbeide for å bygge opp et levende museum og kompetansesenter i leiren knyttet til fangebehandling og fredsarbeid.

 

Stiftelsen kan så langt plass og formålssammenheng tillater det også gi plass for andre etater eller organisasjoner som er relatert til motstandskamp, fangebehandling og fredsarbeid."

 

Foruten å bevare anlegget for fremtidige generasjoner, og utvikle og profesjonalisere vårt museum, arbeider stiftelsen for å bygge opp et nasjonalt kompetanse- og formidlingsenter for sikringen av menneskeverdet, menneskerettigheter, demokratiske verdier og aktive medborgerskap.

 

Stiftelsen har hatt ansatt daglig leder siden 2015, foreløpig kun i 50 % stilling. Styret består av 7 medlemmer, i tillegg til to varamedlemmer, og har et råd med 9 medlemmer.

   

Ansatte

Stilling  Navn  Mail  Mobil 
Daglig leder Tor Dishington Johansen fangeleir@gmail.com 90121676
Styret

Posisjon  Navn  Mail  Mobil 
Styreleder Ole Johan Hauge olejohanhauge@gmail.com 45872399
Nestleder Ove Skjoldal oskjolda@online.no 90015560
Medlem Torgeir Skorgen skorgen@uib.no 99642606
Medlem Marita Nygård-Wahl Marita.Nygard-Wahl@rafto.no 95483772
Medlem Gjermund Hagesæter ghagesaeter@gmail.com 93420679
Medlem Bodil Friele Bofriele@gmail.com 91194211
Medlem Sindre Titlestad Westgård sindre@tidsreiser.no 91800565
Varamedlem Elin Strand strand.elin87@gmail.com 90582018
Varamedlem Per Kristian Sebak Per.Sebak@sjofartsmuseum.no 90839802
Rådet

Posisjon  Navn  Mail  Mobil 
Leder Arne Buanes arne.buanes@bkkfiber.no 91561870