Espeland Fangeleir

Takk til våre sponsorer


Leirens historie

Byggingen av anlegget startet i 1942. Leiren var planlagt som transittleir for okkupasjonsmaktens motstandere.

Etter krigen ble norske landssvikere internert her, og fra 1948 til 1952 satt samtlige tyske krigsforbrytere i Norge med langtidsdommer fengslet i anlegget.

I 1952 ble Espeland fangeleir overtatt av Sivilforsvaret og ble del av "den kalde krigen".

Anlegget ble fredet i november 2014, og i januar 2015 overdro Stortinget eierskapet til Stiftelsen Espeland fangeleir.