Espeland Fangeleir

Takk til våre sponsorer


1948-1952

I 1948 ble det bestemt at Espeland fangeleir skulle huse de tyske krigsforbryterne som fortsatt sonet i Norge.

Landssviksfangene som fortsatt satt på Espeland ble nå overført til andre leire. Fra 25. oktober satt 59 tyske krigsforbrytere i leiren; her satt en av kommandantene fra Grini og sentrale gestapister fra Veiten, Statsarkivet i Kristiansand og Misjonshotellet i Trondheim. Alle fangene satt nå på Lenken. Fritidstilbudene var stort sett lik de som allerede fantes i leiren, selv om innskrenkningene på radiolytting og avislesning nå var enda mindre.

På grunn av alvorlighetsgraden ved dommene til fangene ble det iverksatt ekstra sikringstiltak i leiren; det ble oppført gitter for vinduene, alarmklokker og piggtråd flere steder. Men fangene var lydige og samarbeidsvillige og gjorde ikke noe som kunne hindre en eventuell benådning og utsendelse fra landet. Bestemmelsen om utsendelse kom omsider, og den 20. november 1951 forlot de siste fangene leiren. De fleste ble da overført til leire på Østlandet før de ble sendt ut av landet. 1. april 1952 ble Espeland fangeleir avviklet og overtatt av Sivilforsvaret.