Espeland Fangeleir

Takk til våre sponsorer


Enkeltskjebner

Noen av menneskene som fikk sine liv preget i Espeland fangeleir gjør inntrykk over generasjonene, enten det er ved deres klarsyn, heltemot og lidelser eller ved deres fordreide forestillinger, kynisme og grusomhet. Vi har valgt ut 12 av disse skjebnene som faller i et vidt spenn av kategorier, og som på ulike vis kan sies å være representative (se listen til venstre) (under utarbeidelse).

Eksemplene utgjør et godt utgangspunkt for diskusjoner i videregående skole. Vi har således formulert noen relaterte oppgavespørsmål som elevene kan arbeide videre med. Trykk her.

   

Takk til våre sponsorer