Espeland Fangeleir

Takk til våre sponsorer


Stiftelsen involverer flere akademikere, og vi arbeider på bred basis ut fra noen grunnleggende teoretiske perspektiver. Særlig er vi opptatt av grensesnittet mellom historiske perspektiver og spørsmål knyttet til menneskeverd, menneskerettigheter, demokratisikring og byggingen av aktive medborgerskap. På denne bakgrunnen legger vi ut noen av tekstene på hjemmesiden som løselig er utarbeidet innenfor stiftelsens rammer.

test
Last ned Sivilforsvarsleir Espeland.pdf Sivilforsvarsleir Espeland.pdf Test HordalandsivilforsvarsleirEspeland
 
 
 

Takk til våre sponsorer