Espeland Fangeleir

Takk til våre sponsorer


Nettverkssamling i leiren

Stiftelsen Espeland fangeleir arrangerte sammen med Raftostiftelsen en fagsamling for Nasjonalt nettverk for holdningsskapende formidling 20. og 21. august. Det ble et meget vellykket seminar for de 24 deltakerne.

'Nettverkssamlingen' foregikk i leiren første dag og ved Raftostiftelsen den neste. Deltakerne representerte, foruten leiren og Raftohuset, Narvik-senteret, Aktive fredsreiser, Hvite busser, Holocaust-senteret, Falstadsenteret, Nordsjøfartmuseet og Jødisk museum. Foredragenes tematikk spente over et vidt felt, og som begynte med politifangeleire og sluttet med undervisning og estetikk.

   

Takk til våre sponsorer