Espeland Fangeleir

Takk til våre sponsorer


Året 2015 Desember

Mesteparten av takplatene ble tatt av vinden
Mesteparten av takplatene ble tatt av vinden
Svære greiner og trær ble kappet av takplater
Svære greiner og trær ble kappet av takplater
Vinden blåste takket 100 meter nedover langs elven
Vinden blåste takket 100 meter nedover langs elven

Året startet med storm og sluttet med storm. Nina var hard med blåste forbi uten skade for oss. Verre var der på nest siste dag i året da fangeleiren fikk kjenne på naturkreftene. Taket på brakke 2 ligger strødd i naturen. Hell i uhell var at brakke 2 skulle rehabiliteres og nå må arbeidet starte omgående. Ellers har året gått uten sykdom eller ulykker. vi har gjennomført våre standard arrangementer og hadde en stor samling av folk fra museer og andre organisasjoner som jobber med krigshistorie og fred. Vi kan meddele alle venner at vi går inn i det nye året med store forventninger. Vi takker alle for året som gikk og ønske alle et godt nytt år.

Året har vær stort da stiftelsen fikk overta leiren i januar. Dette ble markert med stor samling i leiren med mye fint folk. Vi er endelig blitt herre i eget hus men dessverre fikk vi ikke med penger til vedlikehold og oppgradering. I slutten av mai besøkte venneforeningen utvalgte leirer i nord Tyskland og Frøslev leir i Danmark. Sammen med Raftostiftelsen var vi vertskap for Nettverk der vi holder kontakt med andre institusjoner som driver tilsvarende aktivitet.

Utover høsten har vi arbeidet med fjerning av skog samt oppgradering av flere bygg. Vi har fått start på fyren i messe/ kjøkken og i administrasjonsbrakken. Der er leiligheten pusset opp og holder rimelig standard. Ellers har vi startet med utleie av lagerplass for å skaffe ekstra inntekter til leiren. Aktiviteten ble avsluttet med julemiddag for alle aktive venner som har utført 3500 dugnadstimer i 2015. Tor Iversen ble utnevnt til årets Krumtapp for ekstra innsats.

   

Takk til våre sponsorer