Espeland Fangeleir

Arkiver og kataloger

I det museale ansvaret inngår å bygge opp og ivareta våre samlinger. Vi har også en stor oppgave i forvalte ulike arkiver og kataloger. Det meste av dette vil vi forsøke legge ut på hjemmesiden vår. Vi har historiske og nye fotografier, fangelister, såkalte anmeldelsesskjemaer fylt ut av fanger etter krigen, videre bygger vi opp katalogen over våre museumsgjenstander, og vi utvider stadig boksamlingen vår.