Espeland Fangeleir

Takk til våre sponsorer


ESPELAND FANGELEIR - en levende historie!

Espeland Fangeleir ble bygget for at de fanger tyskerne hittil hadde plassert i Ulven leir måtte flyttes. Ulven leir som var en av fire hovedleirer i Norge og var underlagt Kommandeur der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdients i Bergen, skulle overtaes av Wermacht. Valget av nytt sted falt på Moldelia, et ødslig og om vinteren bitende kaldt sted på Espeland.

Historiske bilder fra krigen  

 Leiren i 1948
 Leiren i 1948
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tortur i Veiten  
I Veiten regjerte SS og de foretok omfattende tortur i forbindelse med avhør av fanger. Vi har forsøkt å illustrere dette gjennom bruk av modeller.

På Lenken  i enecelle 
På Lenken i enecelle 
Tortur 
Tortur 

8.mai 2008  

Vakttårn Stiftelsen har bygget 3 vakttårn.
Vakttårn Stiftelsen har bygget 3 vakttårn.
 Monica Mæland taler
 Monica Mæland taler
Flaggborg 
Flaggborg 
 Hanne Sofie Greve avduker vakttårn
 Hanne Sofie Greve avduker vakttårn
8. mai 2008 Årlig markering av fredsdagen i 1945
8. mai 2008 Årlig markering av fredsdagen i 1945
I forgrunnen Jan Blom, Monica Mæland,Odny og August Rathke og Aslaug Risnes
I forgrunnen Jan Blom, Monica Mæland,Odny og August Rathke og Aslaug Risnes