Espeland Fangeleir

Historiske bilder

 

 Fanger fra Espeland med vakt.
 Fanger fra Espeland med vakt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fire fra leiradministrasjonen sommeren 1945. F.h.: Aarlie, Norby Olsen, Synnestvet, ukjent, ukjent fenrik.
 Fire fra leiradministrasjonen sommeren 1945. F.h.: Aarlie, Norby Olsen, Synnestvet, ukjent, ukjent fenrik.
 
 
 
 
 
 
 Tre av de kvinnelige fangene i leiren mai 1945.
 Tre av de kvinnelige fangene i leiren mai 1945.
 Leif Aarlie, sjåføren og agenten som virket i leiren under krigen. Her henter fanger ved etter krigen.
 Leif Aarlie, sjåføren og agenten som virket i leiren under krigen. Her henter fanger ved etter krigen.
 Mye ved måtte til for å holde brakkene varme, ikke minst fimbulvinteren 1946-47. Bildet er fra Bjørndalen-Minnegardane.
 Mye ved måtte til for å holde brakkene varme, ikke minst fimbulvinteren 1946-47. Bildet er fra Bjørndalen-Minnegardane.
 Norske fanger på appellplassen etter krigen.
 Norske fanger på appellplassen etter krigen.
 Espeland tvangsarbeidsleir 1948. (Statsarkivet i Bergen)
 Espeland tvangsarbeidsleir 1948. (Statsarkivet i Bergen)
 Brakkene kom i flak fra Tyskland. Fra Garnes, vinteren 1943-44.
 Brakkene kom i flak fra Tyskland. Fra Garnes, vinteren 1943-44.
 Fjøset bygges mellom november 1943 og mai 1944.
 Fjøset bygges mellom november 1943 og mai 1944.
 
 
 Espeland fangeleir ca. 1948. Appellplassen brukes som fotballbane.
 Espeland fangeleir ca. 1948. Appellplassen brukes som fotballbane.
 Hordaland fjernhjelpleir, ca. 1954.
 Hordaland fjernhjelpleir, ca. 1954.