Espeland Fangeleir

Takk til våre sponsorer


Undervisning om 2. verdenskrig

Alle de seks 9.klassene ved Hop skole besøkte Espeland fangeleir og fikk undervisning.

Espeland Fangeleir og undervisning om 2. verdenskrig.

Til de ansvarlige for lærerkursene i Bergen kommune.

Hei! 8.mars gjennomførte vi et besøk i Espeland Fangeleir med alle de seks 9.klassene ved Hop skole. Vi fikk omvisning i de ulike delene av leiren og foredrag av to tidsvitner, August Rathke og Dagfinn Boge. Dette var et interessant og lærerikt besøk, noe elevene våre gav gode tilbakemeldinger på.

Før besøket med elevene fikk vi lærere også en omvisning i leiren under ledelse av Erling Mjelde som er leder for stiftelsen. Dette var en svært interessant omvisning.

Stiftelsen Espeland Fangeleir sitter på mye kompetanse om lokalhistorie under 2. verdenskrig og et kurs for lærere i Bergensskolene ville vært en god ide for å spre kunnskapen om hvilket unikt kulturminne Espeland Fangeleir er. Under vårt besøk var Ragnvald Samsonsen en av de mange foredragsholderne som stilte opp. Sivilforsvaret sine utstillinger var også interessante.

Jeg sender denne e posten med tanke på å få i gang et kurs i løpet av skoleåret 2012-2012.
Til nå har blant annet Garnes Ungdomsskole , Hop skole og Rothaugen ungdomsskole hatt undervisningsopplegg om 2. verdenskrig i Espeland Fangeleir.

Ved å tilby kurs for lærere kan dette unike kulturminne bli bedre kjent bland bergensskolene.

Dette er bare et godt tips!

Med hilsen Steffen Bratland, ansvarlig for besøket til 9. klassene ved Hop skole 8.mars 2012