Espeland Fangeleir

Undervisningsoppgaver

Under utarbeidelse.

Arbeidsoppgavene er spørsmål som tar utgangspunkt i fremstillingen av noen utvalgte enkeltpersoner som fikk erfare Espeland fangeleir fra svært ulike ståsteder, men svarene på disse spørsmålene må elevene finne andre steder.

Nivå: videregående skole.

Den uforstående:

1. Hvorfor er det viktig for en straffedømt å ha gjennomgått en rettssak, og selv kan forstå begrunnelsen for dommen?

2. Hvorfor var det et poeng for nazi-regimet ofte å fengsle og straffe mennesker uten begrunnelse og dom?

3. Hva kan NS-prestenes forklaringer ha vært for å bli i deres embeter, personlig, kristelig, kirkelig og nasjonalt?

 

Sadisten:

1. Hva er problematisk med å straffe sinnsyke for deres lovbrudd?

2. Hva er problematisk med å innføre lover med tilbakevirkende kraft?

3. Hva er problematisk med dødsstraff?

 

Byråkraten:

1. Hvorfor er det ikke en formildende omstendighet at man har fulgt militære ordre i sine brudd på internasjonal lov?

2. Hvorfor bør det ikke være en formildende omstendighet i en straffeutmåling at man er hyggelig, klok og sindig?

3. Hva var forklaringen på at krigsforbrytere i Norge ble benådet og utvist fra landet etter bare få års straff?

 

Vi mottar gjerne tilbakemeldinger om arbeidsoppgavene fra lærere og elever.

Kontakt: fangeleir@gmail.com