Espeland Fangeleir

Takk til våre sponsorer


Etableringen av Espeland fangeleir

Espeland Fangeleir ble bygget for at de fanger tyskerne hittil hadde plassert i Ulven leir måtte flyttes. Ulven leir som var en av fire hovedleirer i Norge og var underlagt Kommandeur der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdients i Bergen, skulle overtaes av Wermacht. Valget av nytt sted falt på Moldelia, et ødslig og om vinteren bitende kaldt sted på Espeland.

Først måtte det bygges vei fra Espeland og opp til leiren. Arbeidene ble utført av flere hundrede serbiske fanger i juni-juli 1942. Fangene bodde på Reperbanen i Fjøsangerveien i Bergen og ble fraktet med tog frem og tilbake fra Bergen til Espeland.

Det var norske entrepenører som hadde ansvaret for oppføring av brakkene. Den første brakken sto klar januar 1943 hvoretter overføring av fanger fra Ulven leir og Bergen Kretsfengsel startet. Den siste brakken av i alt 8 brakker sto ferdig sommeren 1944.