Espeland Fangeleir

Takk til våre sponsorer


Venneforeningen: En ressurs for leiren

Venneforeningen hjelper stiftelsen i å drive leiren og støtte opp om de museale arbeidet.


For å støtte Stiftelsen i arbeidet ble det høsten 2011 etablert en venneforening, Espeland fangeleir venneforening. Etter oppstart, har foreningen rekruttert over  200 medlemmer med basis i interesse for det arbeidet som legges ned for å bevare leiren.

Leiren benyttes i dag til undervisning av skoleklasser som får omvisning og innblikk i vår forholdsvis nære historie. Leiren skal holde åpent i helgene fremover i sommerhalvåret. Interesserte som ønsker å lære mer om historien til Espeland fangeleir og hvilken rolle den spilte under krigen, er hjertelig velkomne.

Espeland fangeleir venneforening vil ved medlemskap og bistand fra offentlige og private organer bistå Stiftelsen med å få inn midler til restaurering av leiren samt stille ressurser til rådighet for nødvendig arbeid. Stiftelsen har mottatt en stor samling litteratur fra en privat giver og venneforeningen vil bistå med katalogisering og bygge opp et bibliotek i leiren.

Espeland fangeleir venneforening har som målsetning at de medlemmene som ønsker det skal være en aktiv og engasjert ressurs for fangeleiren.
Leiren vil derfor hver mandag fra februar 2013 være åpen for medlemmene fra kl. 10.00 - 14.00. Her vil en kunne fordype seg i litteraturen, spasere rundt og se på leiren. Dugnadsgjengen er aktiv hver mandag og utfører større og mindre arbeid. Vi ønsker nye medlemmer velkommen til kaffe og aktivitet.
 

Maling av brakke3  
Dugnad i finvær. Venneforeningen maler brakke 3 med komposittmaling

maling av brakke 3 
maling av brakke 3