Espeland Fangeleir

Mål og Miljø med temanummer om krigen i Arna

Det kultur- og lokalhistoriske årsskriftet frå Arna Mållag og Arna Sogelag er ute med si 45. årgang.
 
I anledning at det i år er 80 år sida Noreg blei okkupert, og 75 år sida freden, er temaet denne gongen krigen i og rundt Arna.
 
Jubileumsnummeret er spekka med interessante historier og perspektiver om dei tunge okkupasjonsåra, fordelt på 65 innhaldsrike sider. Fleire av artiklane er henta frå tidligare utgåver.

Årsskriftet kan kjøpast gjennom Espeland fangeleirs venneforening for kr. 150,-

I tillegg kjem kostaden for postforsendinga på kr. 50,-

Samla pris: kr. 200,-

 

Bladet kan og hentast i Espeland fangeleir.

 

Ta kontakt med Espeland fangeleirs venneforening:

Mail: 2011efv@gmail.com

Tlf.: 95111766

Vipps: 118009