Espeland Fangeleir

Espeland fangeleir byr på mye.

Full brakke.
Full brakke.

Stiftelsen Espeland fangeleir avholder, med hjelp av venneforeningen, en rekke arrangementer i løpet av året. Det kan dreie seg om foredrag, konserter eller utstillinger. Gjennom mange år har markeringene av Holocaustdagen 27. januar og fredsdagen 8. mai vært faste poster. I 2018 arrangerte vi også "Aktiv i Arna", en familiedag der mer enn 30 lokale lag og foreninger presenterte sine tilbud, og vi håper også dette kan bli et fast årlig innslag.