Espeland Fangeleir

Holocaustdagen 27. januar

Snublestener utenfor Welhavens gate 73, Bergen, til minne om Alice Borinski og Paul Borinski, begge drepte i Auschwitz. Stenene er del i et internasjonalt prosjekt av den tyske kunstneren Gunter Demnig. Foto: Heidi Thöni Sletten.
Snublestener utenfor Welhavens gate 73, Bergen, til minne om Alice Borinski og Paul Borinski, begge drepte i Auschwitz. Stenene er del i et internasjonalt prosjekt av den tyske kunstneren Gunter Demnig. Foto: Heidi Thöni Sletten.

Hvert år markerer Stiftelsen Espeland fangeleir holocaustdagen 27. januar. Vi inviterer til et foredrag knyttet til tematikken, og kombinerer det gjerne med et verdig kunstnerisk innslag. Foredragsholderne har tung faglig eller personlig kobling til dagen.

Den internasjonale holocaustdagen: Markeringen er en årlig internasjonal minnedag over holocaust, de tyske nazistenes folkemord på jøder før og under andre verdenskrig, opprettet etter FNs sikkerhetsråds resolusjon 60/7 11. november 2005. Dagen blir markert 27. januar til minne om samme dato i 1945, da styrker fra Den røde armé fra Sovjetunionen frigjorde de rundt 7 000 tilbakevendte og overlevende fangene i den største konsentrasjonsleiren Auschwitz-Birkenau i det tyskokkuperte Polen. Resolusjonen oppfordrer alle medlemslandene å markere minnet etter holocaustofrene og oppfordrer til å inkludere historie om holocaust i de ulike utdanningsprogrammene for å hindre at det samme skjer igjen. (Wikipedia)