Espeland Fangeleir

"Aktiv i Arna" 2019

"Aktiv i Arna" i Espeland fangeleir 2018.

 

Aktiv i Arna? Hva finnes av tilbud til barn, unge og familier?

Stiftelsen Espeland fangeleir ønsker å skape en møteplass for barn/ungdom/voksne – og de mange og ulike aktivitetstilbudene vi har i Arna.

Dere inviteres til å samarbeide om familiedagen i Espeland fangeleir,

søndag 2. juni kl. 13.00 – 17.30.

Deltakelse er gratis.

 

Ditt lag/organisasjon/aktivitet vil få anledning til å presentere seg for den målgruppen dere er siktet inn mot (barn/ungdom/voksne).

Stiftelsen vil legge til rette slik at det skapes et godt møte.


Kanskje ditt lag kan aktivisere de besøkende ved å invitere dem med i aktiviteter som er typisk for virksomheten?
Noen lag kan selvsagt velge å presentere seg på enklere måter. Det er opp til dere.

 

Stiftelsen Espeland fangeleir vil legge til rette for lekpregede og kjekke aktiviteter, og vil også ta ansvar for markedsføring av arrangementet.

 

Vår familiedag i 2018 samlet rundt 700 besøkende. Mange av dere har derfor gode erfaringer å bygge på.

 

Vi håper dette er av interesse for dere og ber dere ta kontakt snarest dersom dere ønsker å delta.
Stiftelsen Espeland fangeleir og Venneforeningen Espeland fangeleir i samarbeid med Bygdanytt.

 

Espeland 2. april 2019

 

Ove Skjoldal
oskjolda@online.no / (tlf. 900 15 560 etter 24. april)

fangeleir@gmail.com