Espeland Fangeleir

Espeland fangeleirs pris

Stiftelsen Espeland Fangeleir deler 8. mai ut en pris til en person, organisasjon eller gruppe i Norge som har gjort en ekstraordinær innsats å formidle norsk krigshistorie eller internasjonale konflikter, samtidig som de har fremmet menneskeverdet, demokratiske verdier, toleranse og mellommenneskelig forståelse, eller i alminnelighet har arbeidet for ideer og prinsipper som underbygger FNs charter om menneskerettighetene.

Juryens medlemmer er Anne Sophie Greve, Magne Raundalen og Solveig Moldrheim.

Ole Johan Hauge er juryens sekretær.

 

Det er åpent for alle å fremme forslag til priskandidater. Forslaget kan oversendes skriftlig med en begrunnelse til olejohan.hauge@gmail.com, og må foreligge innen 1. januar.

 

TIDLIGERE VINNERE:

   

Arnfinn Haga  
Vinneren 2018

 Fra juryens begrunnelse:
 Fra juryens begrunnelse: "Bak bøkenes hans foreligger det betydelige undersøkelser og intervjuer. Juryen har lagt vekt på at Haga gjennom dette arbeidet har dokumentert aktørenes fortellinger for ettertiden. Juryen vil også trekke frem hans fokus på lokal krigshistorie. [...] Hagas mange bøker vil for all fremtid bety mye for historieformidling om Andre verdenskrig. [...] Når nye generasjoner viser nysgjerrighet for hva som skjedde, vil Hagas forfatterskap være en av de sentrale kildene [...]."

August Rathke  
Vinneren 2017

 Fra juryens begrunnelse:
 Fra juryens begrunnelse: "August Rathke har gjennom sitt liv virket som en fremstående motstandsmann overfor enhver undergraving av menneskeverdet. Først under den tyske okkupasjon av Norge 1940-45, dernest, ikke minst, gjennom sine bøker og foredrag. Han har vist et utrettelig engasjement for at vi som samfunn skal holde i minnet og unngå fascismens destruktive antidemokratiske og dehumaniserende krefter."