Espeland Fangeleir

Espeland fangeleirs pris

Stiftelsen Espeland Fangeleir deler 8. mai ut en pris til en person, organisasjon eller gruppe i Norge som har gjort en ekstraordinær innsats for å formidle norsk krigshistorie eller internasjonale konflikter, samtidig som de har fremmet menneskeverdet, demokratiske verdier, toleranse og mellommenneskelig forståelse, eller i alminnelighet har arbeidet for ideer og prinsipper som underbygger FNs charter om menneskerettighetene.

Juryens medlemmer er Anne Sophie Greve, Magne Raundalen og Solveig Moldrheim.

Ove Skjoldal er juryens sekretær.

 

Det er åpent for alle å fremme forslag til priskandidater. Forslaget kan oversendes skriftlig med en begrunnelse til oskjoldal@online.no, og må foreligge innen 1. januar.

 

TIDLIGERE VINNERE:

   

 

Heidi Wiittrup Djup - vinneren 2020. Fra juryens begrunnelse: "Hun har formidlet de krigsrammedes sak hele sitt unge, faglige liv og ble tidlig sentral representant i Psykologiforeningens Menneskerettighetsutvalg. [...] På den norske arena ble hun nærmest landskjent fra alle radio- og tv-debatter om å skille mødre og barn i IS-debatten, senere hen for barna i de dødelige leirene for barn av flyktninger. Hennes opptredener i media var alltid varslet av skarpe fagartikler og oppsummerende kronikker etterpå. Forbilledlig."
Heidi Wiittrup Djup - vinneren 2020. Fra juryens begrunnelse: "Hun har formidlet de krigsrammedes sak hele sitt unge, faglige liv og ble tidlig sentral representant i Psykologiforeningens Menneskerettighetsutvalg. [...] På den norske arena ble hun nærmest landskjent fra alle radio- og tv-debatter om å skille mødre og barn i IS-debatten, senere hen for barna i de dødelige leirene for barn av flyktninger. Hennes opptredener i media var alltid varslet av skarpe fagartikler og oppsummerende kronikker etterpå. Forbilledlig."
Bjarte Bruland - vinneren 2019. 
Fra juryens begrunnelse:
Bjarte Bruland - vinneren 2019.  Fra juryens begrunnelse: "Bruland har [...] bidratt til viktig dokumentasjonsarbeid for å bevare fortellingen om de [norske] jødiske familiene som ble myrdet i Holocaust [...]. I 2018 disputerte han med [...] boken 'Holocaust i Norge: Registrering, deportasjon, tilintetgjørelse'. Boken var en kuliminasjon av over 20 års arbeid med å dokumentere hendelsesforløpet for Holocaust i Norge, og anses i dag som et hjørnesteinsverk for denne delen av vår nære historie."
Arnfinn Haga - vinneren 2018. Fra juryens begrunnelse:
Arnfinn Haga - vinneren 2018. Fra juryens begrunnelse: "Bak bøkenes hans foreligger det betydelige undersøkelser og intervjuer. Juryen har lagt vekt på at Haga gjennom dette arbeidet har dokumentert aktørenes fortellinger for ettertiden. Juryen vil også trekke frem hans fokus på lokal krigshistorie. [...] Hagas mange bøker vil for all fremtid bety mye for historieformidling om Andre verdenskrig. [...] Når nye generasjoner viser nysgjerrighet for hva som skjedde, vil Hagas forfatterskap være en av de sentrale kildene [...]."
August Rathke - vinneren 2017. Fra juryens begrunnelse:
August Rathke - vinneren 2017. Fra juryens begrunnelse: "August Rathke har gjennom sitt liv virket som en fremstående motstandsmann overfor enhver undergraving av menneskeverdet. Først under den tyske okkupasjon av Norge 1940-45, dernest, ikke minst, gjennom sine bøker og foredrag. Han har vist et utrettelig engasjement for at vi som samfunn skal holde i minnet og unngå fascismens destruktive antidemokratiske og dehumaniserende krefter."