Espeland Fangeleir

Filmklubben

Espeland fangeleir filmklubb ble etablert i januar 2020, og viser i hovedsak historiske spillefilmer knyttet til 2. verdenskrig.

Med vår interesse i denne krigens historie generelt og i Espeland fangeleirs historie spesielt, har filmklubbens valg av tematikk naturligvis vært nærliggende. Vi håper at filmklubben kan bli et levende møtested for historisk interesserte.

Datoene for de neste filmfremvisningene:
På grunn av pandemien er fremvisningene utsatt på ubestemt tid.

 

Start kl. 18:00.

 

Ved fremmøte melder man seg inn i filmklubben, og betaler kr. 50,- pr. halvår. Forøvrig er det gratis.

 

Det selges kaffe og saft og noe å bite i. Etter filmene blir det tid til hyggelig samvær og kanskje diskusjoner.

 

Har du spørsmål, kontakt Anita Myhre Andersen, mail: anita.myhre@gmail.com.

 

Filmklubben er medlem av Norsk Filmklubbforbund, les mer om Norsk Filmklubbforbund her:

 

Hjertelig velkommen!

 

Med vennlig hilsen

 

Hilde Skauge - programansvarlig
Reidar Trefall - leder av arrangementskomiéen
Anita Myhre Andersen - undervisningsleder