Espeland Fangeleir

Museumsutstillingen

Besøkende i museumsutstillingen.
Besøkende i museumsutstillingen.

Den fredede Espeland fangeleir er som sådan et museumsanlegg. Våre besøkende må gjerne vandre rundt i leirområdet. I brakken kalt "Lenken" har vi vår utstilling. Her fortelles historien om leiren, hjulpet av våre engasjerte guider.

 

Imidlertid er museumsutstillingen bygget opp av entusiastiske amatører, og har et betydelig forbedringspotensial. Stiftelsen har nedsatt et utvalg som utarbeider en fremadrettet museumsplan for Espeland fangeleir.