Espeland Fangeleir

Takk til våre sponsorer


Våre akademiske tekster

Stiftelsen involverer flere akademikere, og vi arbeider ut fra noen grunnleggende tematiske linjer. Særlig er vi opptatt av grensesnittet mellom ulike historiske perspektiver og spørsmål knyttet til menneskeverd, menneskerettigheter, demokratisikring og byggingen av aktive medborgerskap. På denne bakgrunnen legger vi ut noen av tekstene våre på hjemmesiden, som løselig kan sies å befinne seg innenfor stiftelsens interessefelleskap.

Takk til våre sponsorer