Espeland Fangeleir

"Menneskeverdet - fra nasjonalt ideal til praktisk pedagogikk" (2017)

Tor Dishington Johansen, daglig leder i Stiftelsen Espeland fangeleir.

Torgeir Skorgen, førsteamanuensis, Institutt for fremmedspråk, UIB. Styremedlem i Stiftelsen Espeland fangeleir.

 

Kunnskapsdepartementet har gitt en ny utforming av verdigrunnlaget for skolen, dypt fundert i menneskeverdet og demokratisk beredskap. Hvis dette faktisk er ment å implementeres konsekvent i praktisk pedagogikk, har det om­fattende følger – de høye idealene vil kreve forandringer i skolepolitikken. Det bør bygges opp en langt mer substansiell og helhetlig praksis knyttet til menneskeverdsopplæringen i Norge. Det vil fordre en øket satsning på forskning, bedret lærer­kompetanse og en styrking av freds- og menneskerettighetssentrenes arbeid med barn og unge.

 

Last ned dokumentet.

   


Get Adobe Reader

Read file