Espeland Fangeleir

"Kulturarv og sannhet. Et varsko med kritisk blikk på Farokonvensjonen" (2018).

Tor Dishington Johansen

 

Europarådets Farokonvensjon trådte i kraft i 2011, og den er foreløpig gjeldende i 17 land. Flere andre er klare til å implementere den. Konvensjonen er løst basert på menneskerettighetserklæringen, og søker å sikre at ulike fellesskap selv skal kunne definere og feire sin egen kulturarv. Dokumentet legger imidlertid utilstrekkelig vekt på verdien av empiriske bevis, rasjonalitet, sannhet og tverrkulturell kommunikasjon som en forutsetning for å sikre det demokratiske rettssamfunnet. Konvensjonen har antatt en postmoderne karakter som reflekterer det pragmatiske og populistiske formålet bak kulturarv, som et felt for positive identitetsmarkører, men med lite hensyn til akademiske og historiefaglige dyder. Svaret på disse manglene synes rett og slett å ligge i en rikere og mer informert demokratisk diskurs, ledet og oppmuntret av fagfolkene i kulturarvfeltet.

   


Get Adobe Reader

Read file
 Last ned dokumentet.