Espeland Fangeleir

Utlysning av masterstipender

Stiftelsen Espeland fangeleir lyser ut to masterstipender (á kr. 20.000) for studenter som ønsker å skrive masteroppgave om leirens historie eller med utgangspunkt i tilknyttede pedagogiske eller didaktiske problemstillinger.

Espeland fangeleirs historie strekker seg tilbake til andre verdenskrig da den tyske okkupasjonsmakten oppførte en fangeleir for norske politiske fanger og andre motstandere av nazismen. Etter krigens slutt ble Espeland fangeleir brukt til internering av norske landssvikere, før leiren på slutten av 1940-tallet ble tatt i bruk som fengsel for tyske krigsforbrytere. I 1953 tok sivilforsvaret over leiren for beredskapsformål og til trening. I desember 2014 ble leirens eierskap overført til Stiftelsen Espeland fangeleir.

 

I dag fungerer leiren som et historisk minnesmerke med formidling rettet hovedsakelig mot skoleungdom. Stiftelsen Espeland fangeleir har ambisjoner om at leiren skal etableres som et nasjonalt freds- og menneskerettighetssenter med faglig og pedagogisk forankret undervisning.

 

De to stipendene er etablert med et ønske om å utforske ulike sider ved leirens historie og leirens potensiale som formidlingssted for leirens historie i tillegg til temaene demokrati, menneskerettigheter og menneskeverd.

 

Krav til søknad og utbetaling:
•    Skriv en prosjektskisse på maks 300 ord, med vedlagt vitnemål fra universitet/høyskole
•    Første del av stipendet (kr. 5.000) utbetales etter bestått første år av mastergraden
•    Andre del av stipendet (kr. 15.000) utbetales etter bestått mastergrad, med karakter C eller høyere.

 

Søknader vil bli vurdert ut fra:
•    Prosjektskissen synliggjør en tydelig pedagogisk og didaktisk problemstilling, hvor leirens potensial som utgangspunkt for demokrati- og menneskerettighetsundervisning undersøkes.
•    Eller at søknaden inneholder en tydelig historiefaglig tilnærming og et potensial til å frembringe ny kunnskap om leirens lange historie.


SØKANDSFRIST: 15. desember og 1. august.

Søknad sendes til: fangeleir@gmail.com

Spørsmål om stipendet og søknad kan rettes til Tor Dishington Johansen: fangeleir@gmail.com eller 90121676