Espeland Fangeleir

November 2019

Den første snøen.
Den første snøen.
Lone skule.
Lone skule.
6. klasse fra Ytre Arna skule i Espeland fangeleir 6. november.
6. klasse fra Ytre Arna skule i Espeland fangeleir 6. november.

29. november:

I går hadde vi besøk av to flotte 9. klasser fra Sandgotna skole. De var lydhøre og engasjerte.

 

De fikk først en veldig spennende introduksjon fra Ole-Johan, og ble deretter delt opp til økter om dagliglivet (i leiren under krigen) med Liv, omvisning ute med Ragnhild, og med meg som stedfortreder for Erling/Tor R. oppe i Lenken (enecelle-brakken). Deretter fikk de testet kunnskap og refleksjoner gruppevis med Kahoot, før de vendte nesen tilbake mot Loddefjord.

 

Nå senker snøen og julefreden seg over leiren, men over nyttår braker det løs igjen, med mer enn 4.000 elever i 2020.

 

Anita Myhre Andersen
Undervisningsleder

 

20. november:

En av oppgavene mine som undervisningsleder i Espeland fangeleir er å reise rundt til skolene i Bergen kommune og undervise i historie, demokrati, menneskerettigheter, menneskeverd og aktive medborgerskap. En svært meningsfull jobb, og så mange flotte skoler, lærere, skoleledere og elever ♡
Møte med Lone skole i dag

Anita Myhre Andersen

 

6. november.

 

En fantastisk gruppe av 6. klassinger, fra Ytre Arna skule, besøkte leiren onsdag 6. november.

De fikk et undervisningsopplegg hvor de bl.a. arbeidet med leirens historie, biografier, skriving av brev til personer som opplevde krigen, omvisning i leiren, elektroniske søk i fangeregistrene, omvisning i museet i Lenken (enecellebrakken), diktlesning i Fjøsen, minnestund med lys og musikk, sang, flaggheis, litt overordnet krigshistorie, demokrati, menneskerettigheter, rasisme, samt steiking av vafler og klatring i vakttårn.

Både formidlere, lærer og elever var strålende fornøyd, og disse barna fra ulike kulturer viste en imponerende evne til refleksjon rundt viktige og vanskelige temaer.

Tilbakemelding fra læreren: "Takk for en veldig lærerik dag! Veldig innholdsrikt program. Intensjonen om å vekke nysgjerrighet, undring og innlevelse ble absolutt realisert. I klassen har vi snakket videre om krigen og Espeland fangeleir".

Anita Myhre Andersen