Espeland Fangeleir

SKATTEFRADRAG FOR GAVER

Stiftelsen Espeland fangeleir og Gestapohuset i Veiten 3 er med i Skatteetatens liste over godkjente organisasjoner som gir pengegivere skattefritak for gaver til oss.

Har du gitt en pengegave til oss, og beløpet er innberettet elektronisk til Skatteetaten, vil fradraget stå utfylt i skattemeldingen din. 

Stiftelsen vil sørge for den nødvendige innrapportering av gavebeløpet mottatt innen 31.12. For at vi skal registrere ditt gavebeløp hos skatteetaten, trenger vi ditt personnummer.

 

Vårt kontonummer:

36246467816

Dersom din gave er knyttet til spesielle ønsker eller betingelser, ber vi om at dette spesifiseres i form av brev eller mail.

 

 

 

 

SATSER OG NØKKELTALL

 

Forutsetningen for fradraget er at

 

  • gaven er et pengebeløp
  • gaven til den aktuelle organisasjon/tros- og livssynssamfunn utgjør minst 500 kroner
  • beløpet er innrapportert elektronisk til Skattedirektoratet
  • samlet fradrag ikke overstiger 50 000 kroner per år (maksimalt fradrag)
  • organisasjonen er godkjent av Skatteetaten for ordningen. 

 

SLIK FØRER DU DET I SKATTEMELDINGEN

 

Gavebeløpet skal være innrapportert elektronisk og ferdig utfylt i skattemeldingen. Hvis det mangler et beløp, ta kontakt med organisasjonen og be om at de sender inn korrigerte opplysninger til skattemyndighetene.

Fradraget kan ikke fordeles fritt mellom ektefeller. Hvis du har gitt gave sammen med andre og beløpet som er innrapportert på deg er feil, må du be organisasjonen rapportere din forholdsmessige del av gavebeløpet på nytt.

 

DOKUMENTASJONSKRAV

 

Om du har ført opp utgifter som overstiger 10 000 kroner på årsbasis, må du ha betalt via bank for at summen skal være fradragsberettiget. Du trenger ikke sende skattemyndighetene dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon dersom det etterspørres.